ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ


(κάντε κλικ στην ημερομηνία για να μεταφερθείτε στο κείμενο)

flower-21η Μαΐου 2016
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – Η Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
flower-28 Μαΐου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ – Η ψηλάφησις τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ
flower-215 Μαΐου 2016
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης
flower-222 Μαΐου 2016
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Βασιλίσκου μάρτυρος
flower-229 Μαΐου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος

 


flower-23 Απριλίου 2016
Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

flower-210 Απριλίου 2016
Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

flower-217 Απριλίου 2016
Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

flower-224 Απριλίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 


flower-26 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Τῶν ἁγίων 42 μαρτύρων τῶν ἐν Ἀμορίῳ

flower-213 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἀνακομιδή λειψάνων Νικηφόρου Πατρ. Κων/Πόλεως

flower-220 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

flower-227 Μαρτίου 2016
Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ


flower-27 Φεβρουαρίου 2016
ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ταλάντων)
Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου
flower-214 Φεβρουαρίου 2016
ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)
Αὐξεντίου ὁσίου, Φιλήμονος Γάζης
flower-221 Φεβρουαρίου 2016
ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καί Φαρισαίου)
Ἒναρξις Τριῳδίου, Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου Ἰεροσολύμων
flower-228 Φεβρουαρίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ(ΑΣΩΤΟΥ)
Βασιλείου ὁμολογητοῦ


flower-217 Ἰανουαρίου 2016
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Δέκα λεπρῶν)
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ὁσίου
flower-224 Ἰανουαρίου 2016
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΥΦΛΟΥ)
Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος
flower-231 Ἰανουαρίου 2016
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων


flower-220 Δεκεμβρίου 2015
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

flower-213 Δεκεμβρίου
ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὁρέστου μαρτύρων, Λουκίας μάρτυρος

flower-26 Δεκεμβρίου 2015
Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

 


 

flower-215 Νοεμβρίου 2015
Η΄ ΛΟΥΚΑ, Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν

flower-28 Νοεμβρίου 2015
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἡ σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων

flower-21 Νοεμβρίου 2015
Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἀναργύρων Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ὁσίου

 


flower-225 Οκτωβρίου 2015
ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου Μαρτύρων καί νοταρίων

flower-218 Οκτωβρίου 2015
† Γ΄ ΛΟΥΚΑ, Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ

flower-211 Οκτωβρίου 2015
† Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

flower-2

4 Οκτωβρίου 2015
† B΄ ΛΟΥΚΑ, Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων, Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν